Fastigheter

 

KNX passar i alla typer av fastigheter.

 
Oavsett stora eller små fastigheter så skall en massa funktioner uppnås. Med KNX får man en flexibilitet som du inte uppnår med en traditionell elinstallation och i många fall blir det t.o.m. dyrare att inte använda KNX! Vilka funktioner har vi i alla fastigheter, jo vi skall styra belysning, klimat och kanske hantera ett och annat larm. Vi kanske har solavskärmning eller sekundärur för tidgivning. Med en traditionell elinstallation blir alla dessa funktioner isolerade öar där ingen har kontroll och där informationsutbyte mellan funktioner är svår och krånglig. Med KNX knyter man ihop funktioner på en bus och nyttjar olika värden emellan funktionerna.
 
I alla fastigheter skall larm transporteras via ett så kallat 01-nät. Har du fler än 10 larmpunkter är KNX billigare än ett traditionellt 01-nät.

 

KNX fastighet i genomskärning

 

AKTUELLT

Garo och KNX!
Garo har tagit fram ett eget sortiment av KNX produkter tillsammans med Theben. Du hittar produkterna hos oss på Storel.